#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne
 
ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
budynek Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska

tel. 61-665-3516
fax. 61-665-3583
e-mail: office_ed [ at ] put.poznan.pl

 

Krawiec Piotr (red.)
Grafika komputerowa dla mechaników | Mechanika
Krawiec Piotr (red.)
grafika_IV.jpg
ISBN 978-83-7775-479-5
Rok wydania: 2018
Status: nakład wyczerpany
Stron: 204
Grafika komputerowa dla mechaników | Mechanika
Krawiec Piotr (red.)
krawiec-grafika.jpg
ISBN 978-83-7775-444-3
Rok wydania: 2017
Status: nakład wyczerpany
Stron: 196
Grafika komputerowa dla mechaników | Mechanika
Krawiec Piotr (red.)
grafikaIIwyd_popr.jpg
978-83-7775-402-3
Rok wydania: 2016
Status: nakład wyczerpany
Stron: 188
Grafika komputerowa dla mechaników | Budowa i eksploatacja maszyn
Krawiec Piotr (red.)
grafika.png
ISBN 978-83-7775-347-7
Rok wydania: 2014
Status: nakład wyczerpany
Stron: 182
Grafika komputerowa. Laboratorium | Budowa i eksploatacja maszyn
Krawiec Piotr (red.)
Krawiec-Grafika.JPG
ISBN 978-83-7143-994-0
Rok wydania: 2011
Status: nakład wyczerpany
Stron: 180