Forma, obraz, słowo. Architektura, idea, sztuka / Form, image, word. Architecture, idea, art

ISBN
978-83-7775-624-9
Rok wydania: 
2021
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
172

Przeglądaj / Flip through

 

Na temat architektury można pisać i mówić bez końca. Bywa bohaterką filmów, powieści, obrazów, tłem życia codziennego, głosem w ciszy nocnej. Jest wielopoziomowa w swej konstrukcji i taką też prowokuje percepcję – bogatą w zmysłowość, dopełniającą się wzajemnie postrzeganymi obrazami form i uzupełniającym słowem. Swoją obecnością, nieuniknionym trwaniem intryguje, prowokuje, inspiruje…

Praca jest próbą indywidualnego spojrzenia zarówno na architekturę, jak i przestrzeń, będącą zbiorem emocji, misterną kompozycją złożoną z idei, refleksji, marzeń, lecz także precyzyjnych obliczeń; przestrzeń gwarantującą bezpieczeństwo, ale i pełną tajemnic, czasem budzących podziw, a czasem zadumę czy lęk. Jest próbą rozpoznania stref własnego czasu, miejsc dostępności prywatnej, komunikacyjnych przeznaczeń, piętrzących się za zamkniętymi drzwiami zdarzeń, po to by nauczyć się trafniej oceniać i nazywać to, co dotąd lub wciąż nierozpoznane. Przestrzeń, miasto wypełnione są architekturą, codziennie budzącą się z nowymi planami na przyszłość i zasypiającą z poczuciem nieśmiertelności. To przecież i Twoja układanka. Układanka złożona z obrazów, słów i form…

Zapraszam do rozważań. 

dr hab. inż. arch. Katarzyna Słuchocka, prof. PP

 

Katarzyna Słuchocka, dr hab. inż. arch., profesor nadzwyczajny wzornictwa i malarstwa na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w Instytucie Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. W pracy badawczej i twórczej koncentruje się na roli klasyfikacji przestrzeni architektonicznych z punktu widzenia psychologii percepcji oraz na rozwijaniu społecznej interakcji form i kolorów w przestrzeni. Pożądanym celem tych badań jest ostateczne ustalenie metod i narzędzi do zrozumienia oraz modelowania procesu projektowania i działań w obszarze sztuki na potrzeby edukacji w architekturze.

Katarzyna Słuchocka (PhD), Associate Professor of Design and Painting, at the Poznań University of Technology, Faculty of Architecture, Division of Interior Architecture and Industrial Design. In research and creative work, she focuses on the role of classification of architectonic space from the perspective of relations psychology and on developing the social interaction of forms and colors in space. The desired goal of this research is to eventually establish methods and tools for understanding and modelling both the design process and artistic activities for the purposes of education in the area of architecture.

 

Fragmenty recenzji wydawniczych

Fotografowanie architektury jest chyba jednym z najbardziej niewdzięcznych zadań. Można ją dokumentować, co jest niezwykle cenne, zwłaszcza po latach, gdy w wyniku mniej lub bardziej tragicznych zbiegów okoliczności już tej architektury fizycznie nie będzie wśród nas. Jest to jednak rzemieślnicze budowanie śladów. Można również fotografować architekturę emocjonalnie. Ale jak dokumentować czasoprzestrzeń? Jak zatrzymać w kadrze szum pobliskiej ulicy odbijającej się echem od ścian? Jak podzielić się z drugą osobą chłodnym dotykiem elewacji czy echem naszych kroków wśród wnętrz? Na tle tych przemyśleń fotografie Katarzyny Słuchockiej jawią się jako dzieła skończone, niewymagające żadnego dodatkowego recenzenckiego komentarza, jedynie w asyście wierszy wyciszonego…

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki

Architektura i poezja. Początkowo zaskoczenie pomysłem połączenia tych, wydawać by się mogło, oddalonych od siebie struktur myślowych. Zaskoczenie również odkryciem faktu pisania wierszy przez autorkę monografii. Zaskoczenie pozytywne i – jak się później, w miarę wgryzania w tekst, okazało – niezwykle przekonujące. Najważniejsza jednak okazała się refleksja, że w cudowny sposób zabieg ten powoduje wzbogacenie odbioru zarówno architektury, jak i poezji.

W mojej ocenie praca zatytułowana Forma, obraz, słowo jest nowym spojrzeniem na relację architektura–poezja (...)

Z pewnością jest niebanalną pozycją, łączącą dwa pozornie odległe habitaty, otwierającą nowe możliwości percepcyjne, ale nade wszystko przedłużającą ich interpretację.

prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz

 

Spis treści

architektura, forma, poezja w labiryncie wyobraźni twórcy (Adam Nadolny)  
/ architecture, form, poetry in the labyrinth of the imagination of the creator (Adam Nadolny) 7         
                                                           
o architekturze nie pierwszy raz
/ on architecture, not the first time 13

forma, obraz, słowo
/ form, image, word 19                                          
                                           
miasto 
/ the city 63                                                     

komentarze poetyckie i zdjęcia
/ poetic comments and photos 119    
                                 
komentarze poetyckie, zestawienie
/ compilation of poetic comments 159                                 

zdjęcia 
/ photos 163                                                            

bibliografia
/ bibliography 169