Przestrzenie. Dzieło plastyczne w architekturze

ISBN
978-83-7775-569-3
Rok wydania: 
2019
Wydanie: 
I
Status: 
dostępna
Strony: 
228

Monografia pt. Przestrzenie jest zbiorem artykułów napisanych przez artystów uczestniczących w trzech wystawach: Przestrzenie I, Przestrzenie II, Przestrzenie III, zorganizowanych w ramach badań naukowych w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Przedmiotem badania jest dzieło sztuki. Tytuł brzmi nieco archaicznie, gdyż obecnie chętniej operuje się określeniem sztuki wizualne. Wydaje się jednak, że to zawężające pojęcie jest bardziej adekwatne do przedmiotu naszych rozważań. Podstawowym założeniem badania jest relacja dzieła sztuki do otaczającej je architektury. Warto zauważyć, że według niektórych sądów sama architektura jest sztuką. Można tutaj przywołać zawartość interesujących nas haseł ze Słownika języka polskiego PWN. Sztuka to, zgodnie z przywołaną wyżej pozycją, dziedzina ludzkiej działalności artystycznej, wyróżniana ze względu na związane z nią wartości estetyczne, zwłaszcza piękno; jej wytwory stanowią trwały dorobek kultury. Architektura zaś jest sztuką kształtowania przestrzeni, wyrażającą się w projektowaniu, wznoszeniu, artystycznym kształtowaniu wszelkiego rodzaju budowli.

SPIS TREŚCI
Andrzej Maciej ŁUBOWSKI, Joanna Stefańska
Opis zadania badawczego 5
Andrzej Maciej ŁUBOWSKI
Dzieło sztuki – przestrzeń realna – przestrzeń iluzyjna 21
Joanna STEFAŃSKA
Obraz we wnętrzu – przestrzeń wnętrza, przestrzeń pejzażu 52
Ewa TWAROWSKA-SIODA
Przestrzenne dylematy 82
Tomasz MATUSEWICZ
Konotacje prototypów obiektonów w architekturze współczesnej,
poprzemysłowej i zabytkowej 100
Katarzyna SŁUCHOCKA
Dzieło plastyczne w architekturze.
Obraz a kształtowanie przestrzeni 131
Arkadiusz MARCINKOWSKI,
Przestrzenie I, II, III 153
Klaudia GRYGOROWICZ-KOSAKOWSKA
Wystawa a przestrzeń 173
Piotr Paweł DROZDOWICZ
Przestrzenie sztuki w przestrzeni architektonicznej 185
Andrzej Maciej ŁUBOWSKI, Joanna Stefańska
Podsumowanie 212
Autorzy artykułów 221

Indeks: ISBN 978-83-7775-569-3
Rok wydania: 2019
Wydanie: I
Status: nowość
Stron: 228